Dekoase.com; Luodinkestävät liivit ja suojaliivit

Dekoase.com

- Aseharrastajan Asialla -

Compass-luotiliivien CE-merkintä

Compass-luotiliivit täyttävät NIJ-standardin (USA National Institute of Justice) luodinkestäville suojaliiveille asettamat vaatimukset. Ohessa on kopio NIJ-testiraportista, jonka perusteella voi todeta onko Compass-luotiliivi NIJ-standardin mukainen: Compass-NIJ-testi

 

Dekoase.com - VERKKOKAUPPA

HUOM! Tämä sivusto ei ole enää toiminnassa, Dekoase.com on siirtynyt verkkokaupparakenteeseen:

Dekoase.com 2014 - verkkokauppa

 

Uudistettu verkkokauppa korvaa vanhan sivuston, ja tilauksia voi tehdä jatkossa vain verkkokauppajärjestelmän kautta.

Euroopan unioni on standardisoinut henkilönsuojaimille asetetut vaatimukset 21.12.1989 annetulla henkilönsuojaimia koskevalla direktiivillä 89/686/ETY (sama direktiivi löytyy myös merkinnällä 89/686/EEC). Direktiivin tarkoittamat henkilösuojaimet on merkittävä EY-merkillä (CE-tunnus), joka osoittaa henkilösuojaimen olevan direktiivin vaatimukset täyttävä.

Compass-luotiliivit ovat sotilaskäyttöön suunniteltuja ja valmistettuja varusteita, jotka eivät ole 89/868/EEC-direktiivin tarkoittamia henkilönsuojaimia, eli toisin sanoen ne eivät ole CE-merkinnän alaisia tuotteita. Sotilaskäyttöön valmistetut varusteet eivät vaadi CE-merkintää EU-direktiivin tai Suomen kansallisen, 89/686/ECC-direktiivin vaatimukset toimeenpanevan lainsäädännön (Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/1993) perusteella.

EUROOPAN NEUVOSTON DIREKTIIVI 89/686/EEC:


I LUKU

SOVELTAMISALA, MARKKINOILLE SAATTAMINEN JA VAPAA LIIKKUVUUS

1 artikla

...

4 Tätä direktiiviä ei sovelleta:

- henkilönsuojaimeen, johon sovelletaan jotain toista direktiiviä, jolla on samat tavoitteet kuin tällä direktiivillä markkinoille saattamisen sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja turvallisuuden osalta;
- henkilönsuojainluokkiin, jotka on lueteltu direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävien tuotteiden luettelossa liitteessä I, riippumatta ensimmäisessä luetelmakohdassa mainituista poissulkemisen perusteista.

...

LIITE I

TÄMÄN DIREKTIIVIN SOVELTAMISALAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT HENKILÖNSUOJAINLUOKAT

1 Henkilönsuojaimet, jotka on suunniteltu ja valmistettu erityisesti puolustusvoimien käyttöön tai käytettäväksi järjestyksen ylläpitämisessä (esimerkiksi kypärät, kilvet).

Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/1993:


Soveltamisala ja määritelmät

...

2 §

...

Tätä päätöstä ei sovelleta seuraaviin henkilönsuojaimiin:

1) henkilönsuojaimet, joihin sovelletaan jotain toista säännöstä, jolla on samat tavoitteet kuin tällä päätöksellä markkinoille saattamisen sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja turvallisuuden osalta;
2) henkilönsuojaimet, jotka on suunniteltu ja valmistettu erityisesti sotilaskäyttöön tai käytettäväksi yleisen järjestyksen ylläpitämisessä, esimerkiksi kypärät ja kilvet;

Luodinkestävät liivit eivät edellä mainitulla perusteella vaadi CE-merkintää, joten Compass-luotiliivit eivät ole CE-merkittyjä. Koska joillakin (suomalaisilla) viranomaistahoilla saattaa kuitenkin olla hankaluuksia ymmärtää, että sotilaskäyttöön suunniteltu ja valmistettu varuste ei ole 89/686/EEC-direktiivin alainen tuote eikä siihen niin ollen sovelleta CE-merkintää koskevia käytäntöjä, Compass-luotiliivejä ei varmuuden vuoksi myydä "HENKILÖNSUOJAIMINA" vaan "keräilyesineinä" tai "asusteina", joilla ei ole mitään tekemistä henkilönsuojainten kanssa.

Luonnollisesti, täsmälleen sama luotiliivi voidaan ostaa ulkomaisesta verkkokaupasta "henkilönsuojaimena", mutta Dekoase.com myy niitä ainoastaan keräilykäyttöön tarkoitettuina esineinä...

 

www.dekoase.com